flexile-white-logo

Se hva vi jobber med

Prosjekter

Vi har mange spennende prosjekter her på Mære, alle med et felles mål om å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Griseløftet

Griseløftet

Forsøk utført på Mære, som en del av forskningsprosjektet "Griseløftet". Målet med prosjektet er å få til enda bedre dyrevelferd hos norske ...
Redusert dieselforbruk

Redusert dieselforbruk

Dieselforbruket på gården kommer fra kjøring med traktor eller skurtreskere. I tillegg kan det brukes til oppvarming men det ser vi ikke på her. ...
Klimatiltak i melkefjøset

Klimatiltak i melkefjøset

Kua har fire mager og tygger drøv, og det er denne egenskapen som gjør at storfe slipper ut metan. Dette er en naturlig prosess i naturen som ...
Bioenergi fra skogen

Bioenergi fra skogen

Skogsbrensel er stammer, greiner, topper, bark og hele trær. Ved har tradisjonelt vært den viktigste brensla fra skogen. De senere årene er det ...
Halm som biobrensel

Halm som biobrensel

Halm kan brukes til strø, fòr, og til produksjon av biovarme. Bruken av halm som bioenergi har vært økende de siste ti-årene. Mange gårdbrukere ...
Longevity-prosjektet 

Longevity-prosjektet 

Dette er ett prosjekt som er styrt av Norsvin, selskapet som er ansvarlig for avl på gris i Norge. Målet med prosjektet er å finne egenskaper ...
Å ta ut metan fra fjøslufta

Å ta ut metan fra fjøslufta

Vi har vært vertskap for Zero Emission Cowshed (ZEC), et forskningsprosjekt som SINTEF, Nord universitet og Fjøsmiljø AS eier. Målet med ...