flexile-white-logo

Se hva vi jobber med

Prosjekter

Vi har mange spennende prosjekter her på Mære, alle med et felles mål om å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Landbruket som energiprodusent

Landbruket som energiprodusent

Landbruket i Trøndelag har potensiale til å levere hele 2 200 GWh energi. Ser vi bort fra biovarme er potensialet fortsatt hele 900 GWh. Dette ...
Jordforbedrende vekster

Jordforbedrende vekster

På Mære har vi over flere år gjort praktisk uttesting med innsåing av ulike fangvekster i korn med tanke på jordforbedring og fangst av ...
Vekstskifte

Vekstskifte

Vekstskiftet på Mære består av 3-5 år med eng og 1 år bygg. Vi har også raigras, potet, havre og grønnforvekster i vekstskiftet på deler av ...
Kunsten å lage god kompost

Kunsten å lage god kompost

På gårdsbruket har vi mye organisk avfall f. eks talle, fôrrester og rester fra tomatplantene. Vi ønsker å ta vare på disse restene og gjøre ...
Regenerativt landbruk

Regenerativt landbruk

For å motvirke klima- og miljøtrusler, må landbruket tenke nytt verden over. Regenerativt landbruk er et viktig tiltak i så måte. Det er en ...
Hva er biokull?

Hva er biokull?

Biokull er trekull som framstilles ved å varme opp biomasse som for eksempel flis og halm ved høy varme og begrenset tilgang på oksygen. ...
Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ...
Landskapet og insektene

Landskapet og insektene

Kantsoner, pollinatorstriper og naturbeiter er eksempler på gode levesteder for insektene våre. Mære og Skjetlein har de siste årene satt fokus ...
Karbonprosjektet i Trøndelag

Karbonprosjektet i Trøndelag

Et av oppdragene til Landbrukets klima og energisenter er å bidra til økt kunnskap om lagring av karbon i jord. Vi har sammen med de andre ...