flexile-white-logo

Vi fyrer og forsker på klimautslipp

På Nullutslippsgården har vi – som ved alle andre gårder – organisk avfall som for eksempel kvister. Hva kan dette brukes til på en kilmavennlig måte?

Sammen med forskere ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) har vi produsert biokull ved å brenne tørr og blaut kvist og halm i groper med liten tilgang på luft. Målet med forsøket har vært å vise at tørt råmateriale gir lite utslipp av metangasser ved pyrolyse i åpen grop. Og resultatene viser altså at tørr og halvtørr kvist gir lave utslipp! Hurra!

Se mer om forsøket i denne filmen:

Forsøket ledes av Gerard Corneliussen og Caroline Berge Hansen ved NGI med god hjelp fra Joar Leon Berg på Mære. Dette er et av flere forsøk i RESTORE, der Mære landbruksskole sammen med SINTEF, NIBIO og NGI leter etter bedre måter å bruke det organiske avfallet på gården og slik redusere klimautslipp.

PS! Det er første gang på verdensbasis at «tropemetoden» ble dokumentert med så nøyaktig hi-tech måleutstyr! Takk for lån av utstyr hos SINTEF.

2. oktober 2023

Se flere prosjekter

Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om ...
Hva er biokull?

Hva er biokull?

Biokull er trekull som framstilles ved å varme opp biomasse som for eksempel flis og halm ved høy varme og begrenset tilgang på oksygen. ...