flexile-white-logo

Varmegjenvinning fra melketanken

Da vi bygde nytt melkefjøs på Mære i 2016, monterte vi varmegjenvinning på melketanken vår. En varmeveksler på melketanken gjør det mulig å gjenvinne varme som vi tar ut av melka ved avkjøling. Energien bruker vi til å varme opp vann som vi kan bruke til melkerobot og oppvarming av drikkevann til kyrne. På Mære produserer vi ca 400.000 liter melk og henter ut ca 17.000 kWh pr år fra melketanken.

Her kan du se fjøsmester Arnulv Vestrum forklare hvordan varmegjenvinningen fungerer:

25. mars 2023

Se flere prosjekter

Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...