flexile-white-logo

Større Mære-tomater med mellombelysning

Med LED-lys i røde og blå farger plassert mellom tomatplantene i veksthuset vårt, øker avlingen av tomater. Først og fremst fordi tomatene blir større. Halve tomatavdelingen har mellombelysning i tillegg til tradisjonell belysning fra taket og høstede tomater på begge sider blir veid hver for seg. LED-lyset har et fargespekter som  er skreddersydd for tomaten. 

Avlingsforskjellen mellom halvdelen i veksthuset uten mellombelysning og halvdelen som har mellombelysning er:

201813 % økt avling
201926 % økt avling (utfordring med sykdom dette året)
202023 % økt avling
202123 % økt avling
202220 % økt avling 


Forsøket startet i 2018

Vi var nysgjerrige på om LED-lys som plasseres nede i plantemassen kan gi bedre avling og redusere energiforbruket. For å finne ut av dette gikk vi sammen med Vangberg gartneri, Nibio og Norsk landbruksrådgiving og satte i gang et forsøk der halve tomatveksthuset belyses med Led-lys. Nå sammenlignes tomat-avling fra de to delene i veksthuset og det måles energiforbruk for å se om mellombelysningen har noen effekt. 

LED-lysene er finansiert av Mære landbruksskole og Trøndelag fylkeskommune. Forsøket ble støttet av Distriktsforsk.

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...