flexile-white-logo

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. Solcellene utgjør en integrert del av sjølve taket. På hybelhuset er solcellene lagt oppå eksisterende tak. Anlegget på hybelhuset er beregnet til å gi en årlig strømproduksjon på 55 000 kWh. I 2019 gav anlegget like i overkant av 50 000 kWh. Oversikt over produksjonen gjennom året varierte fra 11,5 kWh i januar, til den beste måneden i april med en produksjon på 9000 kWh. Anlegget på ammekufjøset er beregnet å kunne gi en årlig produksjon på 34 500 kWh.  I 2019 gav anlegget 24 680 kWh. Variasjonen gjennom året varierte fra 6,22 kWh i januar og opp til 4250 kWh i april, som også her var måneden med størst produksjon.

På stallen er det montert et solcelleanlegg med en beregnet årlig produksjon på 31 600 kWh. Det er også planer om å montere anlegg på taket av det nye melkefjøset. Dette er beregnet å kunne gi en årlig produksjon på 29 000 kWh. I sum for alle anleggene vil det gi en årlig potensiell produksjon på 150 000 kWh.

Mesteparten av strømmen som produseres i de to anleggene går til direkte forbruk på skolen. Det som ikke forbrukes går inn i overføringsnettet. Det er best lønnsomhet i å bruke strømmen sjøl lokalt. Lagring i batterier eller f.eks. i varmtvann i perioder med overskudd kan bli mer aktuelt etter hvert.
Total kostnad for å legge solceller på tak varierer mye i pris alt etter hvilken løsning som velges, og om det blir påkrevd ekstra takarbeid.

Nedbetalingstida på en slik investering vil ofte strekke seg opp mot ti til femten år, og i enkelte tilfeller enda lenger. Levetid for et solcelleanlegg er fra 30-40 år. Virkningsgraden vil gå noe ned etter hvert. Produksjonen av elektrisk energi i et solcelleanlegg er størst på solrike dager. Energiproduksjonen er ikke avhengig av varme dager- den er forholdsvis større på kalde dager med mye solinnstråling (mars-april).

Anlegget på ammekufjøset på Mære landbruksskole

Solceller omdanner solenergi direkte til elektrisk energi. Energien kan brukes direkte i elektriske apparater, lagres i batterier, eller transporteres til forbruker via overføringsnettet.  Lokal produksjon av elektrisk energi har blitt mer interessant etter hvert som energibehovet øker og overføringsnettet ikke er utbygd for å ta de energitoppene som kommer. Innenlands produksjon av elektrisk energi kan også i perioder bli for lavt i forhold til forbruket. I perioder importeres det allerede en god del strøm til Norge. Lokal produksjon av elektrisk energi fra sola er et godt klimatiltak framfor import av strøm som kan være produsert i kullfyrte eller oljefyrte kraftanlegg i utlandet.

NTE og Norsk Landbruksrådgiving ble med oss på nettmøte om solceller og solenergi i juni 2020. På dette nettmøte kan du lære mer om hva du bør tenke på når du skal bruke fjøstak til solenergiproduksjon. Du lærer også mer om hvordan varmelageret på Mære virker. 

Fakta om anlegget på hybelbygget:
Installert effekt:   58,3 KW
Forventet årlig produksjon:   55 000 KWh
Solcellepanel:   Solitek Standard p60-270W

Fakta om anlegget på ammekufjøset:
Takintegrert anlegg med “Power optmizere”, som optimaliserer produksjonen og hever sikkerhetsnivået på anlegget
Anlegget er koblet sammen med brannalarm og SD-anlegg
Antall paneler:   120
Total ytelse:   34,8 kW
Areal:   192 m2
Forventet årlig energiproduksjon:   34500 kWh

25. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Fibergrow®

Fibergrow®

Fibergrow® er et vekstmedium basert på trefiber av norsk gran. Fibergrow® har lavt klimafotavtrykk, og kan med små endringer i ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...