flexile-white-logo

Solcelle-anlegget gir lys til tomatene

Sammen med NTE, WEN Energy, Norsk landbruksrådgiving og Trøndelag fylkeskommune har vi bygd et integrert solcelleanlegg på 192 m² på ammekufjøset vårt.  Strøm som blir produsert leveres inn til veksthuset og sørger for lys til Mære-tomatene. Tomatene dyrkes fra i år med en stor andel egenprodusert energi fra varmelageret og solcellene.


Fakta om anlegget:

  • Takintegrert anlegg med “Power optmizere”, som optimaliserer produksjonen og hever sikkerhetsnivået på anlegget
  • Anlegget er koblet sammen med brannalarm og SD-anlegg
  • Antall paneler:   120
  • Total ytelse:   34,8 kW
  • Areal:   192 m²
  • Antall vekselrettere:   2 (omdanner solenergi til 400V spenning)
  • Årlig energiproduksjon:   34500 kWh

Anlegget er også tilrettelagt for FoU, og blir benyttet av NTE og WEN Energy med sine forskningspartnere til videreutvikling av løsninger innen solenergi og landbruk.

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Fibergrow®

Fibergrow®

Fibergrow® er et vekstmedium basert på trefiber av norsk gran. Fibergrow® har lavt klimafotavtrykk, og kan med små endringer i ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...