flexile-white-logo

Skov kameraveiing (pro grow) og Farm online

Grisens behov for protein synker desto tyngre den blir, overfôring med protein er dårlig økonomi og bidrar til klimautslipp. For å få god økonomi i slaktegrisproduksjon er det viktig å ha kontroll på hvor tung grisen er. For å sikre ett best mulig oppgjør er det vanlig å veie grisene før de meldes på til slakt.

Å veie gris er både tidkrevende og tungt arbeid. På Mære har vi vært med i ett prosjekt i regi Felleskjøpet agri som følger utvikling på vekt til slaktegris fra innsett til slakt, i den forbindelse ble det investert i ett system som registerer kontinuelig vekt på grisene. Målet var å finne ut om jevnlig vektregistrering har betydning for økonomien, med at en får ett bedre grunnlag for å fôre grisen riktig. 

Beregner vekten ved bruk av kamera

Pro grow Systemet er utviklet av Skov og beregner kontinuerlig vekt på grisene med 97% nøyaktighet. Skov er ett dansk selskap som utvikler og leverer utsyr til husdyrrom, blandt annet ventilasjon.

Det er montert 8 kameraer fordelt på 2 slaktegris avdelinger, disse kameraene tar bilder hver gang det står en gris under, ved å måle omrisset av grisen beregner systemet vekten.

Det gir mulighet for mer nøyaktig fôrjusteringer og beregning av rett tidspunkt for levering. 

Data fra veiingene sendes til PC programmet Farm Online, som i tillegg styrer klimaet i husdyrrommet, alt av data fra veiing og klima logges i programmet. Loggen kan brukes til å finne ut om endringer i temperatur og fuktighet påvirker grisens tilvekst. Det er også muligheter for å koble på vannmåler og fôrvekt som kommuniserer med programmet. 

Felleskjøpets vekstmodell

Pr i dag har vi ikke ett fôringssystem som kommuniserer direkte med Farm Online, vi benytter derfor Felleskjøpet sin vekstmodell for slaktegris for å beregne fôrutnyttelsen hos grisene. Her ligger det også rådgivende data, noe som gir ett godt grunnlag for optimering av fôring. Kine Berntsen Letnes brukte noe av dette som grunnlag for sin masteroppgave. 

Kine Berntsen Letnes jobber som fagkonsulent hos Felleskjøpet

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Lær om metanhemmere

Lær om metanhemmere

Her kan du se arrangementet "Metanhemmere med Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen", gjennomført 1. februar 2024. Arrangør: gkms.no