flexile-white-logo

Salat og fisk går godt sammen

Spennende samarbeidsprosjekt

Et blågrønt samarbeidsprosjekt med to millioner kroner i støtte er godt i gang på Mære landbruksskole og Val videregående skole.

Det blågrønnne prosjektet handler i korthet om et samarbeider med Val videregående skole og Val FoU (Forskning og utvikling). Prosjektet oppstod i kjølvannet av en avslått EU-søknad. 

Fra EU til statsbudsjettet

I stedet for penger via EU, ble det penger over statsbudsjettet. Dette førte til etableringen av et prosjektsamarbeid med Val videregående skole i Nærøysund.  Prosjektet ser blant annet på hvilke FoU-fasiliteter som kan tilbys forretningsutviklere samt forsknings- og utviklingsmiljøer. I tillegg er det et mål om å få utviklet undervisningsopplegg innen sirkulærøkonomi og blågrønne prosjekter. 

Sterke på hvert sitt område: Halvor Mortensen og Kristine Fagerland ved Val videregående skole er godt fornøyde med samarbeidet med Mære landbruksskole og sier skolene utfyller hverandre (foto: LYKT Foto & Film).

Utfyller hverandre 

Val videregående skole sier næringslivet har vist stor interesse for samarbeidsprosjektet. 

– Vi har satt i gang tre-fire konkrete forsøk der vi har klart å koble næringsliv med skoleelever. Dette er learning by doing, sier Halvor Mortensen ved Val videregående skole. 

I tillegg til å jobbe prosjektledelse og bærekraft, jobber Mortensen mye med koblingen mellom skole og næringsliv.  

Han sier skolene på Mære og Val kompletterer hverandre.  – Vi er gode på det “blå” med en godt utviklet utdanning innen det grønne. Så er Mære veldig gode på det grønne, sier han.  

Salatforsøk: Disse salatplantene får ulik næring på Mære landbruksskole (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Salat-forsøk

Prosjektleder Mariann Hovin på Mære landbruksskole tror samarbeidsprosjektet kan bidra å gjøre blågrønt samarbeid enda mer aktuelt. 

– Det er snakket om blågrønt segment de siste ti årene, men det har kanskje ikke skjedd all verden. Så vi håper dette kan gjøre en forskjell, sier hun. 

Som et ledd i det blågrønne prosjektet er det i drivhuset på landbruksskolen i Steinkjer satt opp et forsøk med akvaponi.  

Dette er et lite økosystem som gir null utslipp. I dette anlegget blir fôrrester og fiske-ekskrementer kompostert. Deretter får plantene nitrogen, fosfor og andre viktige næringsstoffer.  

Tester og prøvetaking

I et hjørne av drivhuset dyrkes salat i fire ulike typer vann. Det tas fortløpende prøver av vannet som skal analyseres for å finne innhold av næringsstoffer og tungmetaller. Deretter vil en se på hvordan dette påvirker plantene.  

Begge skolene legger til rette for utprøving og testing av nye produkter. Mære har leid ut testfasilitet til Nord universitet, slik at de har kunnet testet kraftfôr hvor tare inngår som en ingrediens i kraftfôr.   – Forskingsprosjektet fortsetter høsten 2022. Dette er spennende forskning å kunne bidra med, sier Mariann Hovin. 

Salatmåling: Iver Gravås Kjesbu måler veksten på salater som vokser i ulik næring (foto: Trøndelag fylkeskommune).

Vil bygge RAS-anlegg

Både Mære og Val er like på den måten at begge jobber mye med utvikling. I forbindelse med det pågående prosjektet er det også investert i utstyr som elevene får god nytte av. Det er blant annet investert i mye utstyr som elevene får god nytte av. På Val har de blant annet etablert et temperert rom for å kunne kjøre insekts- og meitemarkforsøk. I likhet med Mære, har de også satt i gang akvaponi-forsøk. Nylig avsluttet de også et biokullforsøk der de har hatt ulike typer biokull i potter for å se hvordan dette påvirker veksten. 

Skolen utreder også muligheten for å bygge et lukket oppdrettsanlegg på land, et RAS-anlegg. Med et slikt anlegg vil sannsynligvis enda flere ta en utdanning innen oppdrettsområdet på den videregående skolen i Nærøysund kommune. 

Viktig med oppdatert kunnskap

Daglig leder i Val FoU, Kristine Fagerland, tror farten på de blågrønne synergiene bare vil øke i tida framover. 

– Her vil vi bare få større og større fart når ballen begynne å rulle. Vi har mange forespørsler om å gjøre ting i den infrastrukturen vi har, sier hun.  Fagerland sier det er veldig viktig at Val videregående skole er tett på og tilrettelegger for dette. Oppdatert undervisning og muligheter til å endre seg raskt er også viktig. 

Sirkulasjon: Fra disse bøttene pumpes det vann gjennom salatrennene. Det tas hele tiden vannprøver for å avdekke tungmetaller og energikonsentrasjon (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Må tenke annerledes

Iver GravåsKjesbu er Vg2-elev på landbruk og gartnernæring på Mære landbruksskole og deltar i prosjektet. Han synes det er interessant å se hva man bruker av avfallsstoffer fra andre næringer til. Skoleeleven er også opptatt av miljøaspektet. 

– Det er jo et faktum at vi holder på å gå tom for vitale stoffer man finner i gjødsel, som for eksempel fosfor. Så det blir nok større fokus på å utnytte andre ressurser vi har til å gjødsle med i framtiden, sier han. 

Godt samarbeid 

Nord universitet har et nært samarbeid med Val og Mære. Førsteamanuensis ved fakultet for biovitenskap og akvakultur på Nord universitet, PrabhatKhanal, sier samarbeidet i stor grad bidrar til de ulike undervisnings- og forskningsaktivitetene til Nord universitet. I tillegg bidrar det til å utvikle samarbeidsprosjekter innen bærekraft. 

– Nord universitet, i nært samarbeid med Mære Landbrusskole og Leica As, har med suksess gjennomført fôringsforsøk på kyr ved bruk av marinbaserte fôringsressurser for å evaluere innvirkning på helse og total produksjon. Forsøket vil bli videreført for å evaluere innvirkning på metanutslipp fra kyr, sier Khanal. 

Spiller hverandre gode

Samarbeidet mellom skolene i Steinkjer og Nærøysund er også viktig for å løfte Trøndelag. 

– Vi jobber jo for de blågrønne næringene og for at undervisningen skal bli bedre. Det tror jeg vi gjør best sammen. Det å spille på hverandre og tilgjengeliggjøre infrastrukturen for de ulike skolene gjør at undervisningen blir bedre. Det å spille hverandre gode er veldig viktig i dette samarbeidet, sier Fagerland. 

Mariann Hovin på Mære landbruksskole er enig. Hun sier samarbeidet med Val har gjort at de har løftet blikket og har blitt utfordret på tankesettet.  

– Vi har lært utrolig mye av Val videregående skole og også knyttet mange nye kontakter, sier hun. 

FAKTA

Blågrønt innovasjonsprosjekt

I Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett 2021 tildelte Landbruks- og matdepartementet (LMD) et tilskudd på 2 millioner kroner til utvikling av samarbeidet mellom Mære landbruksskole og Val skole og deres arbeid med å identifisere og konkretisere blå-grønne synergier innen bærekraftig bruk av bioressurser. 

Samarbeidet skal blant annet etablere demonstrasjons- og FoU-arena (levende laboratorium) for blå-grønn innovasjon og biobasert verdiskaping.  

En av årsakene til at det er gitt penger til prosjektet, er det store behovet med å få testet ut de mange idéene og løsningene som i dag tilbys av både Val videregående skole og Mære landbruksskole. 

30. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...
Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om ...