flexile-white-logo

Rundballeplast – til glede og besvær

Vi ønsket å lære mer om forskjellen i klimagassutslipp mellom rundballer og plansilo. For å finne svar har vi spurt vår samarbeidspartner SINTEF om å gjøre beregninger for plansiloen på Mære og sammenligne dette med tilsvarende mengde rundballer. Den kortfattede konklusjonen er at det allerede etter 5-11 år, avhengig av type betong og plast, blir et lavere klimautslipp fra plansiloen enn fra rundballeplast. Etter 25 år er utslippene ca 50 % lavere ved bruk av plansilo. Les gjerne hele rapporten for å se hvordan beregningene er gjort.

I beregningen er det ikke tatt hensyn til transport ved høsting/inntransport og eventuelle forskjeller i fôrkvalitet/fôrtap.

Mære landbruksskole er pilotområde i FME-ZEN der forskere ved SINTEF og NTNU jobber med ulike problemstillinger knyttet til energibruk og bygg ved skolen.

12. desember 2023

Se flere prosjekter

Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ...