flexile-white-logo

Rundballeplast – til glede og besvær

Vi ønsket å lære mer om forskjellen i klimagassutslipp mellom rundballer og plansilo. For å finne svar har vi spurt vår samarbeidspartner SINTEF om å gjøre beregninger for plansiloen på Mære og sammenligne dette med tilsvarende mengde rundballer. Den kortfattede konklusjonen er at det allerede etter 5-11 år, avhengig av type betong og plast, blir et lavere klimautslipp fra plansiloen enn fra rundballeplast. Etter 25 år er utslippene ca 50 % lavere ved bruk av plansilo. Les gjerne hele rapporten for å se hvordan beregningene er gjort.

I beregningen er det ikke tatt hensyn til transport ved høsting/inntransport og eventuelle forskjeller i fôrkvalitet/fôrtap.

Mære landbruksskole er pilotområde i FME-ZEN der forskere ved SINTEF og NTNU jobber med ulike problemstillinger knyttet til energibruk og bygg ved skolen.

12. desember 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...