flexile-white-logo

Redusert dieselforbruk

Dieselforbruket på gården kommer fra kjøring med traktor eller skurtreskere. I tillegg kan det brukes til oppvarming men det ser vi ikke på her. Biodiesel er et alternativ, men prisen har hittil vært for høy.

Økonomisk kjøring

Flere forsøk har vist at en kan klare betydelig reduksjon av dieselforbruk ved bevisst økonomisk kjøring. Mange har redusert forbruket med 15-20% bare ved å kjøre smart.

Elektrisk gjødselpumpe

Her tenker en erstatte omrøring eller utpumping av gjødsel med traktor med en elektrisk pumpe. Sparer diesel, men bruker elektrisitet i stedet. Kanskje er det andre stasjonære arbeidsoperasjoner med traktor som kan byttes med elektriske alternativ? På Mære landbruksskole har vi målt at vi bruker 2 000 liter diesel til å pumpe gjødsel. Hvis vi bytter til elektrisk pumpe vil vi ha spart dette, men vi trenger 7 000 kWh mer strøm. En forutsetning for å gjøre dette byttet er at det er strømtilførsel med stor nok sikring der pumpen må stå.

Pumping av gjødsel med traktor

Bytte til biodiesel

Samme forbruk (erstatter 100%) Dette gir mye lavere CO2 avtrykk, men er betraktelig dyrere enn vanlig diesel. Her er det stor diskusjon om hvordan CO2-effekten er. Og ikke minst hvordan framstilling av biodrivstoff påvirker miljøet om det eksempelvis kommer fra palmeolje eller soya.

Se videoer om å spare diesel

Redusert dieselforbruk ved direktesåing

Trylleformlene for lavt dieselforbruk Video fra magasinet Traktor

Les mer om tema diesel

Sänk dieselforbrukningen
PDF fra Institutt för jordbruks och miljöteknik (S)

Om uttesting av biodiesel
Informasjon fra Ruralis om forsøk med biodrivstoff i 2019

Biodiesel skadelig for klima?
Artikkel fra Teknisk ukeblad

Mer avansert biodrivstoff
Artikkel fra Miljødirektoratet

21. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...