flexile-white-logo

Rapport for 2023

Nullutslippsgården er vår visjon! Derfor har vi etablert Landbrukets klima og energisenter som en arena for forskning og utvikling i landbruket. Fra 1. januar 2023 er senteret utvidet til å gjelde begge naturbruksskoler Mære landbruksskole og Skjetlein videregående skole.

Vi deltar til enhver tid i over 20 ulike forsknings- og utviklingsprosjekter, og over 1500 personer tok del i aktiviteten ved Nullutslippsgården i 2023. Det er vi skikkelig stolte over: Fordi framtida trenger landbruket!

Hele årsrapporten vår for 2023 finner du her: Rapport 2023 Landbrukets klima- og energisenter:

Nullutslippsgården er vår visjon!

$
En gårdbruker sammen med tre kyr på beite.
17. juni 2024

Se flere prosjekter

Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...
Lær om metanhemmere

Lær om metanhemmere

Her kan du se arrangementet "Metanhemmere med Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen", gjennomført 1. februar 2024. Arrangør: gkms.no