flexile-white-logo

Se hva vi jobber med

Prosjekter

Vi har mange spennende prosjekter her på Mære, alle med et felles mål om å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

Halm som biobrensel

Halm som biobrensel

Halm kan brukes til strø, fòr, og til produksjon av biovarme. Bruken av halm som bioenergi har vært økende de siste ti-årene. Mange gårdbrukere ...
Longevity-prosjektet 

Longevity-prosjektet 

Dette er ett prosjekt som er styrt av Norsvin, selskapet som er ansvarlig for avl på gris i Norge. Målet med prosjektet er å finne egenskaper ...
Å ta ut metan fra fjøslufta

Å ta ut metan fra fjøslufta

Vi har vært vertskap for Zero Emission Cowshed (ZEC), et forskningsprosjekt som SINTEF, Nord universitet og Fjøsmiljø AS eier. Målet med ...
Kompostering

Kompostering

En økende interesse for å resirkulere og ta vare på ressurser, sammen med ønske om å lagre mer karbon i jordsmonnet, gjør at det er interessant ...
Hybelhuset er et passivhus

Hybelhuset er et passivhus

Nytt hybelbygg stod ferdig i 2018 og har plass for 40 elever. Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenligna med ...
Biokull er et karbonlager

Biokull er et karbonlager

Biokull er samlebetegnelsen på forkullet biomasse som oppstår gjennom ufullstendig forbrenning på høye temperaturer uten eller med liten tilgang ...