flexile-white-logo

Se hva vi jobber med

Prosjekter

Vi har mange spennende prosjekter her på Mære, alle med et felles mål om å redusere klimagassutslippene fra landbruket.

På vei mot nullutslippsgården

På vei mot nullutslippsgården

NIBIO har på oppdrag av Mære landbruksskole utarbeidet en rapport om hvilke tiltak som kan være aktullle å gjennomføre for å redusere utslipp av ...
En glad gris

En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord ...
Transport av rå biogass

Transport av rå biogass

Kan produksjon av rågass på flere gårdsanlegg med inntransport av rågass til oppgraderingsanlegg være et alternativ til store biogassanlegg med ...
Griseløftet

Griseløftet

Forsøk utført på Mære, som en del av forskningsprosjektet "Griseløftet". Målet med prosjektet er å få til enda bedre dyrevelferd hos norske ...