flexile-white-logo

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm til kunder over hele landet.

I tillegg til å levere strøm til 200 000 enkeltbrukere, leverer NTE ogå fiberinternett til 130 000 trøndere. Dessuten driver også NTE med elektrikertjenester, solcelleanlegg, elbilladere, rådgivertjenester og energiløsninger.

Mære har sammen med NTE, WEN Energy, Norsk landbruksrådgiving og Trøndelag fylkeskommune bygd et integrert solcelleanlegg på 192 m2 på ammekufjøset vårt. Strøm som blir produsert leveres inn til veksthuset og sørger for lys til Mære-tomatene. Tomatene dyrkes fra i år med en stor andel egenprodusert energi fra varmelageret og solcellene.

Les mer: NTE

«Mære har vært viktig for vårt arbeid med lokale energiløsninger. Læring, erfaring og pilotering er viktig for å kunne realisere ambisjonene om økt grad av fornybar energi og lavere utslipp. Arbeidet med Mære har bl.a. ført til etableringen av en egen avdeling hos oss som jobber med landbruk, veksthus og engrosvirksomheter»

– Erik Hatling, markedssjef i NTE Marked​ ​

Erik Hatling, NTE Marked
Erik Hatling, NTE Marked
16. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...