flexile-white-logo

Lær om metanhemmere

Hva er dette?
Opptak av arrangementet «Metanhemmere med Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen» som ble arrangert av Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein 1. februar 2024.

For mer om arrangøren, se gkms.no.

Om arrangementet:
En av Norges fremste fagpersoner på området, Harald Volden, deler kunnskap om bruk av metanhemmere.

Diskusjonene om bruk av metanhemmere for å redusere klimautslipp fra drøvtyggere har vært mange og høylytte gjennom 2023. Etiske dilemma, men også ulike oppfatninger av det faglige grunnlaget for å bruke metanhemmere, har hatt stort fokus. Tenker du som oss, at det er lurt å vite mer, bli med oss på dette webinaret.

Du vil du få vite mer om:

  • Hva er egentlig en metanhemmer?
  • Hvordan virker en metanhemmer på dyra?
  • Hvordan virker en metanhemmer på klima og miljø?

Vi vil også få høre tanker om hvordan metanhemmere kan bli en del av fôr-resepten til norske husdyr framover.

Sammen med Harald deltar også Eirik Selmer-Olsen som er leder av MetanHUB.

Harald Volden er fagsjef i TINE Rådgiving og professor ved NMBU. Harald har vært en viktig bidragsyter i å utvikle bærekraftige produksjonsmetoder og redusere klimaavtrykket fra husdyr.

Eirik Selmer-Olsen er forskningssjef i TINE og leder av prosjektet MetanHUB. Prosjektet har som mål å redusere metanutslippet fra norsk melk- og kjøttproduksjon med 30 % innen 2027.

4. mars 2024

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...