flexile-white-logo

Gjenvinning av varme fra melketanken

Melka må kjøles og denne varmeenergien kan gjenvinnes og brukes til forvarming av drikkevann og tappevann. Krever noe mer utstyr og dermed ekstra investering. For nye melketanker er dette vanlig utstyr

Temperaturen skal kjøles ned fra 38°C til 3,5°C og denne varmen kan vi ta vare på. Om vi tar utgangspunkt i 400 000 kg EKM melk vil vi kunne sette opp et regnestykke slik hvor varmekapasitet er 3,88 W/K*kg

Teoretisk varme å hente ut 400 000 * 34,5 * 3,88 /( 60 * 60) = 14873 kWh pr år

Vi måler noe lavere enn dette: 12 000 kWh / år på Mære

Melka kjøles ned til ca 3,5°C
22. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...