flexile-white-logo

Kraftfôrforsøk i grisehuset

I grisehuset på Mære gjennomfører vi forsøk med nytt FORMAT kraftfôr til diende purker på oppdrag fra Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Fôrutvikling. Disse forsøka pågår kontinuerlig.

I 2013 lanserte felleskjøpet ett helt nytt konsept fôr til purker, basert på uttestinger gjort på Mære Landbruksskole. I ettertid er det gjort flere justeringer på sortimentet på grunnlag av datafangst fra grisehuset på Mære. Lær mer om Fasefôring av purker med Format.

Fôrforbruk i dietiden

Det er i hovedsak FS (fødsel til smågris) avdelingene benyttes til kraftfôrforsøk på oppdrag fra Felleskjøpet Fôrutvikling. Forsøkene forgår i hovedsak igjennom diegivingsperioden men i enkelte forsøk følges tilveksten på smågrisen helt til utslakting eller at drektighetstiden inngår som en del av forsøket. Vi deler purkene i 2 grupper/ledd, en forsøksgruppe og en kontrollgruppe (forsøk ledd og kontroll ledd)

Vi registrerer fôrforbruk på purkene i dietiden via ett daltec tørrfôringsanlegg med posjonsutfôring i langtro. Fôringsanlegget har 3 opptaks stasjoner, 2 med standardfôr og en med forsøksfôr. Fôringsannlegget benyttes også i smågrisperioden så en fôrblanding er tilpassa smågris etter avvening.

I tillegg til å registrere fôrforbruk gjøres det en rekke registreringer rundt grising. Grisungene og purkene blir veid ved fødsel og avvenning for å registrere kulltilvekst og vektendring i dietiden. Disse registreringene sendes til forskerne i felleskjøpet fôrutvikling og brukes som datagrunnlag.

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Lær om metanhemmere

Lær om metanhemmere

Her kan du se arrangementet "Metanhemmere med Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen", gjennomført 1. februar 2024. Arrangør: gkms.no