flexile-white-logo

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. Handtering av gjødsel kan bety en del, både lagring og spredning vil påvirke tap av nitrogen og klimagassen lystgass.

Ett av tiltakene har vi kalt «bedre forutnyttelse og dyrehelse» Dette kan oppnås med tiltak i ordinære besetninger, men det er også et spesielt program og system som kalles SPF besetninger. Der er det strenge krav til at griser og bygninger skal være fri for smitte av noen bestemte sjukdommer. På grunn av dette må det være en karantenetid med tomme hus og dette har også en kostnad.

Se video om temaet

Om SPF gris fra Nortura

Les mer om temaet

Friskere gris med SPF fra Norsvin

SPF-satsing utfordring og muligheter fra Svineportalen.no

23. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...