flexile-white-logo

Artikler knyttet til klimaspillet

Bioenergi fra skogen

Bioenergi fra skogen

Skogsbrensel er stammer, greiner, topper, bark og hele trær. Ved har tradisjonelt vært den viktigste brensla fra skogen. De senere årene er det ...