flexile-white-logo

Artikler knyttet til klimaspillet

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...
Bytte til LED-lys

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, ...
Redusert dieselforbruk

Redusert dieselforbruk

Dieselforbruket på gården kommer fra kjøring med traktor eller skurtreskere. I tillegg kan det brukes til oppvarming men det ser vi ikke på her. ...
Klimatiltak gjødsling

Klimatiltak gjødsling

Når vi driver planteproduksjon, vil vi tape noe lystgass (N2O), metan (CH4) og karbondioksid (CO2).Lystgass dannes i jorda når det er vått ...
Klimatiltak i melkefjøset

Klimatiltak i melkefjøset

Kua har fire mager og tygger drøv, og det er denne egenskapen som gjør at storfe slipper ut metan. Dette er en naturlig prosess i naturen som ...
El-kjel

El-kjel

El-kjelen vil varme vann eller luft direkte med elektrisk energi, utnyttelsen av energien er god og kan være et enkelt og godt tiltak om vi ...
Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper kan hente energi fra ulike energikilder; uteluft, sjøvann, avløpsvann, borehull, kjøling av melk, lager og bygg. Energikildene ...