flexile-white-logo

Jordforbedrende vekster

På Mære har vi over flere år gjort praktisk uttesting med innsåing av ulike fangvekster i korn med tanke på jordforbedring og fangst av overskuddsnæring. Såingen er gjort på ulike tidspunkt og med ulikt utstyr (ugrasharv med såfrøaggregat og drone). Utfordringen har vært å treffe rette såtidspunkt med gode fuktighetsforhold og rett sådybde. Vi synes vi har lyktes godt, men ser at vi er helt avhengig av god jordkontakt og nok regn etter såing (spesielt ved dronesåing). Vi har testet raigras, hvitkløver og flere typer fangvekstblandinger. Fangvekstene har ikke kommet til sin rett før kornet er slått, akkurat slik det skal være.

Vekster som såes inn før, samtidig eller etter hovedveksten, har følgende oppgaver:

  • Fange opp overskuddsnæring –og holde det i overflaten
  • Opprettholde organisk materiale i jorda
  • Stimulere jordlivet lengst mulig gjennom plantevekst
  • Beskytte mot slagregn og erosjon
  • Være med på å danne og opprettholde god jordstruktur

Underkulturer er vekster som sås i korn eller grønnsaker. De sås samtidig med kornet om våren, eller et par uker etter. Begrepet fangvekst brukes oftest dersom formålet først og fremst er å samle og holde på næring fra ett år til neste.

Plantedekke høst, vinter og vår vil også kunne bremse vannhastigheten og øke infiltrasjonen. Fangveksten kan redusere utvasking av næringsstoffer fra jorda, og hindre jorderosjon ved å stabilisere jorda.

En underkultur vil konkurrere med kornplantene om lys, vatn og næring. Havre tåler konkurranse fra underkulturer best, mens i vårhvete og toradsbygg kan det bli noe avlingsreduksjon. Raigras, gjerne i kombinasjon med kløver, er mye brukt som underkultur. Av raigras anbefales to-årig (italiensk) eller flerårig raigras. Flerårig raigras trenger lengre tid på etablering, og konkurrerer ikke så sterkt med kornplantene fra våren av. Underkulturen sås samtidig med, eller noe etter kornet. Dersom en velger å så underkulturen noe etter kornet, kan såing foretas samtidig med en tidlig ugrasharving. Det er viktig at kløverfrø sås grunt, 0,5-1 cm. For å få best effekt av underkulturen anbefales vårpløying.

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...