flexile-white-logo

Hybelhuset er et passivhus

Nytt hybelbygg stod ferdig i 2018 og har plass for 40 elever. Elevene bor sammen to og to, med felles kjøkken og hvert sitt soverom. Bygget er bygd i tre, og holder passivhusstandard. Et passivhus er et bygg som bruker lite energi til oppvarming sammenligna med vanlige hus. Navnet passivhus kommer av at man bruker passive tiltak for å redusere energibehovet.

  • Yttervegger, tak og golv mot grunn er ekstra godt isolert.
  • Ekstra godt isolerte vinduer
  • Godt tettet og dermed små luftlekkasjer.

For å få god luftkvalitet og et godt inneklima for våre elever som bor her, har vi montert et ventilasjonssystem med mulighet for varmegjenvinning. Det er lagt vannbåren varme i alle golv. Varmen kommer fra energilageret i veksthuset. Vi har en ambisjon om at bygget skal produsere like mye energi som det som forbrukes over året.

På taket har vi installert solceller, med en beregna årlig produksjon på 55 000 kWh strøm.

7. februar 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...