flexile-white-logo

Kan biokull redusere klimagassene fra dyremøkk?

Vi jobber hele tiden for å redusere klimagassene her ved Nullutslippsgården på Mære. Ett av forsøkene som er gjennomført innenfor dette feltet, handler om biokull og husdyrgjødsel. Vi spurte oss: Kan vi lage et dekke av biokull i husdyrgjødsel-lageret og slik redusere utslipp av klimagasser? 

Forsøkene som ble gjennomført av NIBIO her på Mære, viser at biokull reduserte metanutslippet signifikant med 28 %, men kun når det var holdt kunstig flytende på overflaten ved hjelp av en flytende membran. Så svaret er i en viss grad ja: Under spesifikke forutsetninger kan biokull redusere klimagasser.

Se mer om forsøket i denne filmen:

Fakta om forsøket:

Forsøket er utført av Adam o’Toole i NIBIO og er av aktivitetene i RESTORE der vi ser på ulike måter å håndtere organisk avfall på. Her samarbeider Mære med SINTEF, NGI og NIBIO. Vi gjør oppmerksom på at denne filmen er tatt opp mens forsøket pågikk i 2022 og at Adam ikke lenger jobber i NIBIO. Vi ønsker ham lykke til i nye prosjekter i heimlandet Australia!

Forsøket i kort- og tekstversjon v/ forsker Adam o’Toole:

I RESTORE-prosjektet har NIBIO testet ut ulike oppsett med biokull (laget fra furu) som et flytedekkemateriale for reduksjon av metan fra grisemøkk over en 75-dagers periode sommeren 2022. Biokull reduserte metanutslippet signifikant med 28%, men kun når det var holdt kunstig flytende på overflaten ved hjelp av en flytende membran. I motsetning til en tidligere studie fra utland fant vi ikke i vår studie at biokull som bunnfelles førte til ekstra metanutslipp. Vi fant også at CO2-utslipp var signifikant redusert med biokullfilteret. N2O utslipp var minimalt og ikke signifikant mellom behandlinger. Neste steg vil være å avklare om et biokull metanfilter kan optimaliseres slik at den også demper NH3-utslipp, noe som også er problematisk med husdyrgjødsel. Det er et spørsmål som NIBIO tar videre i et nytt prosjekt «Agricascade» som inkluderer Trondheim biokull produsent JordPro AS.

Du kan lese forskningsrapporten i sin helhet her: https://hdl.handle.net/11250/3083864

25. september 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...