flexile-white-logo

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer: Geno

«Mære Landbruksskole stiller sine fasiliteter til disposisjon for oss i Geno, og danner grunnlaget for å få til noe unikt. Vårt utgangspunkt er at et samarbeid med flere aktører gir flere muligheter. Samarbeidet gir mulighet for innsyn i ny teknologi og en bevisstgjøring rundt landbrukets rolle når det gjelder klima og miljø.» ​


– Eli Hveem Krogsti, Prosjektleder Fôreffektivitet i Geno​

Eli Hveem Krogsti, Geno
Eli Hveem Krogsti, Geno
16. mars 2023

Se flere prosjekter

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...
Jordkarbonets hemmeligheter

Jordkarbonets hemmeligheter

Noen av landets fremste forskere på jordkarbon, jordmikrober og biokull var innledere på webinaret Jordkarbonets hemmeligheter – om ...