flexile-white-logo

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer: Geno

«Mære Landbruksskole stiller sine fasiliteter til disposisjon for oss i Geno, og danner grunnlaget for å få til noe unikt. Vårt utgangspunkt er at et samarbeid med flere aktører gir flere muligheter. Samarbeidet gir mulighet for innsyn i ny teknologi og en bevisstgjøring rundt landbrukets rolle når det gjelder klima og miljø.» ​


– Eli Hveem Krogsti, Prosjektleder Fôreffektivitet i Geno​

Eli Hveem Krogsti, Geno
Eli Hveem Krogsti, Geno
16. mars 2023

Se flere prosjekter

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...