flexile-white-logo

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.
Les mer: Geno

«Mære Landbruksskole stiller sine fasiliteter til disposisjon for oss i Geno, og danner grunnlaget for å få til noe unikt. Vårt utgangspunkt er at et samarbeid med flere aktører gir flere muligheter. Samarbeidet gir mulighet for innsyn i ny teknologi og en bevisstgjøring rundt landbrukets rolle når det gjelder klima og miljø.» ​


– Eli Hveem Krogsti, Prosjektleder Fôreffektivitet i Geno​

Eli Hveem Krogsti, Geno
Eli Hveem Krogsti, Geno
16. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Fibergrow®

Fibergrow®

Fibergrow® er et vekstmedium basert på trefiber av norsk gran. Fibergrow® har lavt klimafotavtrykk, og kan med små endringer i ...