flexile-white-logo

Fornybar diesel på traktor

I et år har gårdbrukere på Innherred kjørt sine traktorer på fornybar diesel. De har deltatt i en felt-test av fornybar diesel. Gårdbrukernes erfaringer sammen med motoroljeprøver har vært en viktig del av prosjektet “Ren fornybar diesel i landbruket”. Prosjektets eier er Ruralis, som sammen med Høgskolen Innlandet, Mære landbruksskole, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet, Eik-kjeden med flere har deltatt i prosjektet. I videoen får du høre om erfaringene gårdbrukernes erfaringer fra felt-testen. Du kan også se hvordan det gikk når Gisle fra Mære landbruksskole skulle kaldstarte traktor med fornybar diesel på tanken i januar 2019.

Hos Ruralis kan du lese mer om resultatene fra prosjektet.

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...