flexile-white-logo

Mære FoU-arena

For bedrifter

På Mære kan bedrifter få hjelp til å utvikle og kommersialisere sine produkter sammen med erfarne landbruksaktører.

For å komme fram til mer klimasmarte løsninger i landbruket ønsker vi å samarbeide med et mangfold av bedrifter

Vi legger til rette for forskning, utvikling og innovasjon i alle våre bygninger og på våre arealer. Vi samarbeider tett med Skjetlein Videregående Skole, og sammen har vi melkeproduksjon, svineproduksjon, ammeku, sau, fjørfe og hest. Vi har gras, korn og potetproduksjon på gårdene og disponerer både konvensjonelt og økologisk areal.

I tillegg til FoU-arenaene våre, kan vi også tilby kurslokaliteter og tilgang på fagfolk. Vi formidler også resultater fra forsøkene som utføres, samt gjennomfører kurs og webinarer i nært samarbeid med de som er her og gjennomfører prosjekter.

Vår testarena

Mære Landbruksskole og Skjetlein Videregående er nære samarbeidspartnere, og sammen disponerer vi Norges største testarena innen landbruk. Vi har lagt til rette for at bedrifter kan bruke både jorda og bygningene til å teste og verifisere sine produkter og metoder. Vi bistår oppstartselskaper og etablerte bedrifter med: produktutvikling gjennom utprøving og uttesting, måling av effekt for dokumentasjon av produkt/tjeneste og tilgang til praktiske driftsfasiliteter, dyrket areal og fagfolk.

Mære som testarena

Fasiliteter på Mære:

 • 1050 daa dyrket mark/300daa beite
  – Korn, gras og potet
 • 500 daa skog
 • 50 årskyr i melkefjøs fra 2016
  – 400 tonn kvote
  – Melkerobot, plansilo og greenfeeder
 • 32 Hereford ammekyr, fjøs fra 2017
 • 35 vinterfora sauer
 • 55 årspurker i grisefjøs fra 2008
 • Veksthus – Tomat, blomster, insektslab og energihøsting
 • Moderne maskinpark

Her kan du lese mer om gården vår på Mære

Bruk og leie av testarena

Vi tilrettelegger slik at bedriften sitt prosjekt passer inn i daglig drift, og at den rette kompetansen kobles på.

Skjetlein som testarena

Skjetlein er i all hovedsak økologisk drevet, og per i dag finnes disse fasilitetene:

 • 925 daa dyrket mark
  – Gras og korn
  – innmarksbeite (82 daa)
 • 1000 daa skog
 • 40 årskyr
  – 333 tonn kvote
  – Melkerobot, plansilo og greenfeeder
 • 55 vinterfora sauer
 • 32 årspurker
 • 3000 frittgående høns
 • Stall med plass til 16 hester
 • Smådyravdeling
 • Veksthus med småskala produksjon av tomat og urter
 • Grønnsakshage
 • Frukt- og bærhage
 • Moderne maskinpark

Bruk og leie av testarena

Vi tilrettelegger slik at bedriften sitt prosjekt passer inn i daglig drift, og at den rette kompetansen kobles på.

Trenger du noen å sparre med?

Koordinering av Mære-ressurser og avtaler:
Rolf Kristian Wensbakk +47 482 85 472

Kapital og forretningsutvikling

Mære samarbeider med T:lab for å få prosjektene så gode som mulig. T:lab er en del av Sivas inkubasjonsprogram, og kan dermed levere tjenester til redusert pris til bedriftene. T:lab har de siste årene spesialisert seg på Agritech-bedrifter og kapitalinnhenting.

Agritech

T:lab arrangerte den første AgriTech Nordic-konferansen i 2018. Konferansen beviste at det er interesse og engasjement for å ha en møteplass hvor man kan dele erfaringer, ideer og muligheter. Oppstartsbedrifter møtte investorer som ble viktige støttespillere, lokale bedrifter fikk startet en dialog med større aktører og innovative ideer ble presentert i et internasjonalt format. Siden har konferansen blitt arrangert hvert år siden, og har etablert seg som en møteplass for AgriTech; ikke bare i Norge, men også i Norden. Les mer her: Agritech Nordic

Finansiering

Det å skaffe finansiering er ofte en stor utfordring, selv for dyktige gründere. Det finnes en del offentlige virkemidler, men det er ofte behov for investorkapital for å få fart på utviklingen. Investorer som går inn tidlig tar en stor risiko, og det er en krevende jobb å gi dem tro på at en investering i ditt selskap vil gi dem god avkastning. T:lab har vært med på mange slike runder, og bistår bedriftene med å finne gode finansieringsløsninger.
Testing og verifisering av produkter og metoder er en viktig faktor i prosessen med å innhente investorkapital. T:lab bistår også i å finansiere denne delen av prosessen.

Mer om T:lab

Hovedkontor: Steinkjer
Geografisk nedslagsfelt: Hele landet
Hovedoppgave: tilby hjelp til bedrifter med reduserte priser (statsstøtte fra SIVA)

T:lab bidrar til at bedriften får tak i de ressursene som trengs for å få gjennomført sine prosjekt. Det kan være de riktige fagfolkene, forskerne eller hjelp til å finansiere prosjektet. Vi bidrar også med kompetanse på  forretningsutvikling for å lage gode og spissede prosjekter.


Les mer på tlab.no

Trenger du noen å sparre med?

Bistand forretningsutvikling og/eller finansiering av prosjektet:

Silje Vangstad +47 958 97 199

Demoarena

Produkter og metoder som er klare for markedet trenger også en arena for å vise seg fram. På Mære er det mulig  med demonstrasjoner og presentasjoner inn mot aktuelle kunder og partnere.

Årlig arrangeres Agritech Nordic der man dagen før hovedkonferansen har en safari på Mære. Her kan bedrifter vise fram sine nyvinninger og testresultater. Deltakere kan få omvisning.

I tillegg er Mære arena for kursing til landbruksnæringen jevnlig i løpet av hele året. Sist, men ikke minst, utdanner Mære framtidens aktører innen grønn næring i form av 200 antall elever på den videregående skolen. Elevene tar del i gårdsabeidet, og er tett koblet på annen aktivitet på gården. Elevene deltar også ofte i forsøk.

«Vi har fått stor hjelp til både profilering, kapitalinnhenting og uttesting av vår autonome redskapsbærer på Mære, som har vært essensielt i utviklingen av Autoagri.»

– Jostein Sandvik, Autoagri

Mære FoU-arena

Bedriftscase

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes ...
Geno

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin ...
NTE Marked

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm ...
Orkel

Orkel

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruksmaskiner og industrimaskiner.Orkel. Foto: Kirsti ...
Agdir

Agdir

Agdir sine løsninger gir deg full oversikt over vekstforholdene til din avling. Det er svært viktig for å kunne ta de beste beslutningene for ...
Biodrone

Biodrone

Droneselskapet Biodrone ville utvikle et nytt marked innenfor såing og sprøyting  med drone, men hadde ikke eksakte data på hvor effektiv ...
Hvilke bedrifter kan bruke Mære og Skjetlein?

Alle bedrifter som har en idé eller et ferdig produkt der vi kan ha en arena for testing eller kompetanse er velkommen til å ta kontakt. Nyoppstartet eller godt etablerte bedrifter – alle er like viktige.

Hvordan kan T:lab bistå min bedrift?

T:lab har de siste årene spesialisert seg på Agritech-bedrifter og kapitalinnhenting. Men det er et stort spekter av tjenster vi leverer. Her er en kortversjon:

Forretningsmodell og merkevarestrategi
Finansieringsstrategi (tilskudd, lån og investorer)
Sparring på søknader
Coaching og framdrift
Juridisk bistand
IPR

Agritech Nordic

T:lab arrangerte den første AgriTech Nordic-konferansen i 2018. Konferansen beviste at det er interesse og engasjement for å ha en møteplass hvor man kan dele erfaringer, ideer og muligheter. Oppstartsbedrifter møtte investorer som ble viktige støttespillere, lokale bedrifter fikk startet en dialog med større aktører og innovative ideer ble presentert i et internasjonalt format. Siden har konferansen blitt arrangert hvert år siden, og har etablert seg som en møteplass for AgriTech; ikke bare i Norge, men også i Norden.

Hovedkonferansen foregår i Steinkjer, men har tilknyttede arrangement i områdene rundt. F.eks. kan kan det være safari/omvisning på interessante steder slik som Mære landbruksskole. 

Les mer her: Agritech Nordic

Sivas Inkubasjonsprogram

Siva utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Siva-strukturen består for tiden av 38 næringshager, 35 inkubatorer, 5 katapult-sentre, 71 innovasjonsselskaper, og 30 eiendomsselskaper som samlet er eier i over 100 eiendommer.

Selskapene er registrert med sin forretningsadresse i Enhetsregisteret, men mange selskap har også lokasjoner flere steder. Nærmere opplysninger om tilstedeværelse finnes på de respektives hjemmesider.

Inkubasjonsprogrammet til Siva bidrar med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 33 inkubatorer som omfattes av programmet.

 I praksis betyr det at en bedrift som har en innovativ idé kan få hjelp fra en inkubator til å utvikle den videre uten å måtte betale full pris for tjenesten.

Jobber ditt firma med noe nyskapende til landbruket?

Ta kontakt med oss!

9 + 11 =