flexile-white-logo

Fibergrow®

Fibergrow® er et vekstmedium basert på trefiber av norsk gran. Fibergrow® har lavt klimafotavtrykk, og kan med små endringer i dyrkingsstrategien brukes på samme måte som kjente substrater. Fibergrow blir levert som løs fiber eller matter, og produseres av Hunton Fiber AS i Gjøvik.

Foto: Fibergrow

«Fibergrow er norsk, ren, defibrert trefiber av gran. Produktet er sterilt og stabilt, og erfaringene fra både forskning og norske gartnere er svært positive. Fibergrow kan benyttes rent hos produsenter f.eks av tomat, slik som i Mæres gartnerier, eller iblandet andre substrater til både forbrukere og gartnerier. På Mære foregår det forsøk med Fibergrow matter i tomatproduksjonen. Det er forbilledlig at Mæres gartnere velger å ligge i forkant og høste erfaringer som både fagpersonalet ved skolen, elevene og grøntnæringen kan høste godt av.»

– Tove Ladstein, ansvarlig for grøntfaglig utvikling i Fibergrow.

Emma Wennberg går 2. året på «Landbruk og gartnernæring» på Mære Landbruksskole, og deltok på utplanting av tomatplanter i Fibergrow matter i veksthuset høsten 2023. Foto: Silje Vangstad, T:lab.
12. juni 2024

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...