flexile-white-logo

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes nasjonale og europeiske forskningsinstitusjoner og dedikerte husdyrprodusenter som forsøksverter.

Felleskjøpet har siden 2008 testet ulike kraftfòrtyper ved Mære landbruksskole før lansering i markedet. Testing har foregått i grisehuset og i melkefjøset, og gjøres under kontrollerte betingelser med hele eller deler av besetningene. Dette er et viktig ledd i utvikling og kvalitetssikring av nye kraftfòrtyper for landbruket.

«For Felleskjøpet har Mære Landbruksskole vært den viktigste samarbeidspartneren for utvikling av fôr og fôrkonsept for smågrisproduksjonen i Norge» ​


– Kari Ljøkjel, daglig leder Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet fôrutvikling, Kari Ljøkjel
Felleskjøpet fôrutvikling, Kari Ljøkjel
16. mars 2023

Se flere prosjekter

Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...