flexile-white-logo

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes nasjonale og europeiske forskningsinstitusjoner og dedikerte husdyrprodusenter som forsøksverter.

Felleskjøpet har siden 2008 testet ulike kraftfòrtyper ved Mære landbruksskole før lansering i markedet. Testing har foregått i grisehuset og i melkefjøset, og gjøres under kontrollerte betingelser med hele eller deler av besetningene. Dette er et viktig ledd i utvikling og kvalitetssikring av nye kraftfòrtyper for landbruket.

«For Felleskjøpet har Mære Landbruksskole vært den viktigste samarbeidspartneren for utvikling av fôr og fôrkonsept for smågrisproduksjonen i Norge» ​


– Kari Ljøkjel, daglig leder Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet fôrutvikling, Kari Ljøkjel
Felleskjøpet fôrutvikling, Kari Ljøkjel
16. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Solcelleanlegg

Solcelleanlegg

På Mære er det montert tre solcelleanlegg på tak; ammekufjøset, hybelhuset og stallen. Anlegget på ammekufjøset er et takintegrert anlegg. ...