flexile-white-logo

El-kjel

El-kjelen vil varme vann eller luft direkte med elektrisk energi, utnyttelsen av energien er god og kan være et enkelt og godt tiltak om vi ønsker å bytte ut fossile varmekilder. Klimaeffekten avhenger mye av hvordan vi vurderer opprinnelsen til strømmen som brukes og eventuelt hva slags varmekilde den erstatter. En annen utfordring er om det er nok strøm tilgjengelig på gården eller om det må en ny trafo eller nye linjer til.

9. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...