flexile-white-logo
Landskapet og insektene

Landskapet og insektene

Kantsoner, pollinatorstriper og naturbeiter er eksempler på gode levesteder for insektene våre. Mære og Skjetlein har de siste årene satt fokus på hva vi kan gjøre for å lage flere og bedre levesteder for insektene spesielt og naturmangfold generelt. Dette vil være en...