flexile-white-logo
Lær om metanhemmere

Lær om metanhemmere

Hva er dette?Opptak av arrangementet «Metanhemmere med Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen» som ble arrangert av Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein 1. februar 2024. For mer om arrangøren, se gkms.no. Om arrangementet:En av Norges fremste fagpersoner på...
Norsk rødt fe blir grønnere!

Norsk rødt fe blir grønnere!

Avlsselskapet Geno avler frem ei melkeku med mindre metanutslipp. «Klimabidraget kan kanskje bli så mye som 10% lavere utslipp fra melkeproduksjon i løpet av en 10 års periode, og lykkes vi kan vi redusere utslipp som utgjør et betydelig bidrag av landbrukets samlede...
Å ta ut metan fra fjøslufta

Å ta ut metan fra fjøslufta

Vi har vært vertskap for Zero Emission Cowshed (ZEC), et forskningsprosjekt som SINTEF, Nord universitet og Fjøsmiljø AS eier. Målet med prosjektet er å redusere klimagassutslipp fra fjøs ved å omdanne metan (CH4) til Karbondioksid (CO2) gjennom katalytisk...