flexile-white-logo
Kompostering

Kompostering

En økende interesse for å resirkulere og ta vare på ressurser, sammen med ønske om å lagre mer karbon i jordsmonnet, gjør at det er interessant å se på kompostering som metode for å ta vare på det som vi har ansett som avfallsprodukt fra gårdsbruk. I Mærepodden denne...