flexile-white-logo
Vekstskifte

Vekstskifte

Vekstskiftet på Mære består av 3-5 år med eng og 1 år bygg. Vi har også raigras, potet, havre og grønnforvekster i vekstskiftet på deler av arealet. I engåra bruker vi ofte å så i ekstra engfrø for å beholde god plantevekst. Etter at landbruket ble mer spesialisert i...
Regenerativt landbruk

Regenerativt landbruk

For å motvirke klima- og miljøtrusler, må landbruket tenke nytt verden over. Regenerativt landbruk er et viktig tiltak i så måte. Det er en metode for å gi nytt liv til jordsmonnet. Bønder i Australia, USA, Afrika og mange andre land har tatt i bruk metoder der man...