flexile-white-logo
Lær om metanhemmere

Lær om metanhemmere

Hva er dette?Opptak av arrangementet «Metanhemmere med Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen» som ble arrangert av Grønt kompetansesenter Mære-Skjetlein 1. februar 2024. For mer om arrangøren, se gkms.no. Om arrangementet:En av Norges fremste fagpersoner på...
Beiting og karbonbinding

Beiting og karbonbinding

Studier fra andre land tyder på at beitebruk fører til økt lagring av karbon i beitemark. Dette gjelder særlig for naturbeiter. Beitemarkene må ikke pløyes og de må drives uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Dette vil over tid føre til stort biologisk mangfold...
En glad gris

En glad gris

Vi får en mer fornøyd gris om vi tilfører rotemateriale som for eksempel høy, halm, torv eller pellets. Ellen Marie Rosvold er forsker ved Nord universitet. Hun har på oppdrag fra NMBU registrert hvordan slaktegris reagerer på ulike typer rotemateriale. I denne...