flexile-white-logo
Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling

Felleskjøpet Fôrutvikling driver med fôringsforsøk på alle produksjonsdyr og har egne forsøksfjøs for melkeku og slaktegris. I tillegg benyttes nasjonale og europeiske forskningsinstitusjoner og dedikerte husdyrprodusenter som forsøksverter. Felleskjøpet har siden...
Geno

Geno

Geno er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. De distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.Les mer: Geno «Mære Landbruksskole stiller...
NTE Marked

NTE Marked

NTE er et trøndersk eid fornybarselskap som i over hundre år har produsert og levert grønn og fornybar energi til sine kunder. NTE leverer strøm til kunder over hele landet. I tillegg til å levere strøm til 200 000 enkeltbrukere, leverer NTE ogå fiberinternett til 130...
Orkel

Orkel

Orkel utvikler og produserer innovative, lønnsomme og solide landbruksmaskiner og industrimaskiner. Orkel. Foto: Kirsti Mehlum «Orkel valgte Innolab Mære til testing fordi vi ønsket å bruke mindre tid på planlegging og gjennomføring. Nærheten...
Agdir

Agdir

Agdir sine løsninger gir deg full oversikt over vekstforholdene til din avling. Det er svært viktig for å kunne ta de beste beslutningene for produksjonen din til enhver tid. Ved å kombinere forskjellig sensor teknologi og smart programvare får du full oversikt over...
Biodrone

Biodrone

Droneselskapet Biodrone ville utvikle et nytt marked innenfor såing og sprøyting  med drone, men hadde ikke eksakte data på hvor effektiv deres teknologi og metodikk påvirker avlingene.  Via utviklingsmiljøet på Mære ble spisskompetanse fra Norsk...