flexile-white-logo

Bytte til LED-lys

Skifte av lysarmaturer fra gamle typer til moderne LED kan spare ca 50% av energien. I de fleste bygninger er det en form for damplamper, lysstoffrør eller halogen og selv om det er godt lysutbytte fra dem er LED etter hvert blitt så mye bedre. Husdyrrom, oppholdsrom og veksthus er aktuelle steder å skifte.

Nye armaturer har en ekstra kostnad ofte betydelig dyrere enn tradisjonelle armaturer. Dette må betales av innsparing i forbruk.

Levetiden skal være lang men dette er også viktig at kvaliteten er god nok. Med ny lysstyring kan det også oppnås økt produksjon eksempelvis i melkefjøs.

Les mer om LED

Artikkel fra Norsk Landbruk (litt reklame)

22. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Klimatiltak i grisefjøset

Klimatiltak i grisefjøset

Klimaavtrykket i svineproduksjonen er hovedsakelig fra foret. Grisen er ikke drøvtygger og produserer ikke mye metan slik som storfe gjør. ...