flexile-white-logo

Hva er biokull?

Biokull er trekull som framstilles ved å varme opp biomasse som for eksempel flis og halm ved høy varme og begrenset tilgang på oksygen. Prosessen kalles pyrolyse. Ved å tilsette biokull til jorda, forbedres jordas egenskaper på mange områder.

Biokull har følgende positive virkninger på jordsmonnet:

• Øker det totale innholdet av karbon i jorda
• Øker vannlagringsevnen i jorda
• Øker innholdet av biomasse i jorda
• Hever pH i jorda
• Reduserer utslipp av klimagasser fra jordsmonnet

Biokull er meget tungt nedbrytbart i jorda. Har man tilført en viss mengde, vil dette holde seg konstant i jorda i lang tid. Det organiske materialet som dannes i jorda brytes ned senere. Biokull bidrar derfor til å øke det totale innholdet av organisk materiale noe vi også kan kalle karbonfangst i jorda.

Forbrenningen av biokull skjer i en biokullreaktor. Prosessen genererer varme og utslipp av ulike typer forbrenningsgasser. Det er viktig å ta vare på varmeenergien som produseres, og ha kontroll med forbrenningsgassene slik at det ikke skjer utslipp av gasser som er uheldige for miljøet.

Biokull blanda med kompost gir et godt jordforbedringsmiddel. Dette kan f.eks. være en god start for å revitalisere jordsmonnet.

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...