flexile-white-logo

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er fordi jorda den har vokst i har vært tilsatt forskjellige typer og mengder med biokull. Her har vi laget biokull av tang, tomatplanter, flis og kvist.

1500 potter med spinat og reddik er nå høstet etter å ha vært med vekstforsøket. Biokull er forkullet biomasse som oppstår gjennom ufullstendig forbrenning på høye temperaturer uten eller med liten tilgang på oksygen.

SINTEF leder forsøket der hensikten har vært å se hvordan de ulike typene biokull virker på plantevekst. Spesielt interessant blir det å se om vi kan bruke biokull av tang til planter.

For å høste de 1500 pottene med reddik og spinat fikk vi god hjelp av studenter ved NTNU sammen med Sam Wiseman fra SINTEF som er hovedansvarlig for forsøket. Tusen takk for hjelpa og en artig dag! Vi venter spent på resultatene!

19. mars 2024

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Vi setter klimaet i spill

Vi setter klimaet i spill

Hvordan kan jeg som bonde redusere klimautslippene fra min gård? Å finne praktiske og lønnsomme måter å redusere klimautslipp på kan være ...
Lær om metanhemmere

Lær om metanhemmere

Her kan du se arrangementet "Metanhemmere med Harald Volden og Eirik Selmer-Olsen", gjennomført 1. februar 2024. Arrangør: gkms.no