flexile-white-logo

Biokull kan bety nye arbeidsplasser og mer karbonbinding

Seminaret om biokull som ble avholdt på Mære 7. mars 2022 hadde fokus på muligheter for næringsutvikling knyttet til biokull. TLab og Proneo har gjennomført en kartlegging og en mulighetsstudie knyttet til biokull og næringsmuligheter. Biokull har et stort potensiale som karbonfanger på grunn av at karbonet blir bundet sterkt i biokullet og kan lagres i jord eller andre medier. Samtidig kan produksjon og bruk av biokull bli en næringsvei for gårdbrukere og bedrifter når vi går inn i det grønne skiftet. Nedenfor finner du presentasjoner fra seminaret. God lesing! 

Alexandra Rassat i Norsk biokullnettverk:    Hva er biokull? Status og muligheter i Norge

Einar Stuve ved Oplandske Bioenergi :     Biokullfabrikken på Rudshøgda – produksjon og marked

Tyson Weaver ved TLab:        Kartlegging av næringsinteresser for biokull i Trøndelag

Adam O`Toole i NIBIO:         Kunnskaps-status om bruk av biokull i plante-og husdyrproduksjonen

Paul Sverre Røe ved PRONEO:        Lønnsomhetsvurderinger for biokull  

Tomas Iver Hallem (SP) oppsummerte seminaret og pekte på mulighetene som biokull kan ha for landbruket og for næringsutvikling. 

24. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Fibergrow®

Fibergrow®

Fibergrow® er et vekstmedium basert på trefiber av norsk gran. Fibergrow® har lavt klimafotavtrykk, og kan med små endringer i ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...