flexile-white-logo

Biokull er et karbonlager

Biokull er samlebetegnelsen på forkullet biomasse som oppstår gjennom ufullstendig forbrenning på høye temperaturer uten eller med liten tilgang på oksygen.

Biokull kan ligne på grillkull og lages ved at organisk materiale varmes opp til 400-700 °C ved liten tilgang på oksygen ved såkalt langsom pyrolyse. Her blir ca. halvparten av karbonet i biomassen omdannet til kull, mens resten blir til bioenergi i form av varme. Pyrolyse er en prosess som bevarer og stabiliserer planterestenes egen struktur, og gjør de opprinnelige lignin- og cellulosemolekylene om til stabile, såkalte aromatiske molekyler med en sekskantstruktur som likner celleveggene i en tavle i en bikube.

I teorien kan alt organisk materiale pyrolyseres, men kvaliteten på biokullet påvirkes i stor grad av kvaliteten på råstoffet. Derfor er noen typer råstoff bedre egnet til produksjon av biokull enn andre.
Noen råstoff som både er tilgjengelig, og som uten stor vanskelighet kan pyrolyseres med dagens tilgjengelige teknologi er: treflis (1-5 cm), jordbruksavfall som halm og kornavrens eller fast husdyrgjøsel (eks. hestemøkk med strø).

Kilde: Norsk Biokullnettverk

Se og hør lyden av biokull: 

Vil du lære mer om biokull anbefaler vi å besøke Norsk Biokullnettverk sine nettsider; www.biokull.info 

1. februar 2023

Se flere prosjekter

Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...