flexile-white-logo

Alt om karbonlagring i jord på 30 minutter

Vi vil i brosjyren Jorda vår og karbonlagring se nærmere på det organiske materialet i jorda, og den betydningen det har for å bygge opp ei fruktbar jord. Økt karbonlagring i landbruksjord er ansett som et viktig klimatiltak både nasjonalt og internasjonalt. Økning i lageret av organisk materiale i jorda gjennom økt fotosyntese ser ut til å være den sikreste måten å øke karbontilførselen til jorda på. Jord inneholder opptil tre ganger så mye karbon som det som finnes i atmosfæren, og det er mulig å ta mer ut fra atmosfæren og lagre det i jorda via fotosyntesen. 


Les mer i borsjyren vår:

Jorda vår og karbonlagring

Økt karbonlagring i landbruksjord er ansett som et viktig klimatiltak

25. mars 2023

Se flere prosjekter

Rapport for 2023

Rapport for 2023

I denne rapporten får du en oversikt over hva som foregikk i regi av Landbrukets klima og energisenter i 2023. Senteret holder til ved Mære ...
Biokull kan lages av mye fint

Biokull kan lages av mye fint

I veksthuset på Mære landbruksskole blir det høstet helt spesielle reddiker og spinat. Årsaken til at reddikene og spinaten er spesielle, er ...